PRUŽA BESPLATNU PRAVNU, PSIHOLOŠKU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ I PODRŠKU ŽENAMA KOJE PREŽIVLJAVAJU BILO KOJI OBLIK NASILJA I SVIM ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI

Ukoliko se nađete u situaciji u kojoj Vam je potrebna pomoć i podrška javite se na:

dostupno 24/7

Savjetovalište ”Maja Čulić” nosi ime po prvoj predsjednici prve ženske organizacije u Split i jedino je autonomno savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja na području cijele Dalmacije